روتامتر

فوریه 3, 2017

روتامتر استوانه ای

روتامتر یک فلومتر با بدنه مخروطی شکل از پلاستیکی یا شیشه ای میباشد که بر اساس وزن مخصوص سیال کار میکند
فروشگاه اینترنتی